Multimedia

Kard. Kazimierz Nycz
DiecezjeMultimediaWideo

Szkoła to nie jedyne miejsce katechezy

- Dla katechezy w Polsce kluczową sprawą jest relacja samej katechezy szkolnej do tego, co możemy nazwać katechezą parafialną - powiedział w rozmowie z KAI kard. Kazimierz Nycz w nawiązaniu do rozpoczynającego się dziś roku szkolnego i katechetycznego. Metropolita warszawski wyjaśnił, że chodzi o refleksję nad tym jak wykorzystać nauczanie religii w szkole, które jednak nie może być jedynym miejscem katechezy. Kad. Nycz życzył także uczniom, by nie tylko dostrzegli wartość religii jako przedmiotu szkolnego, ale w ogólne wartość katechezy w całokształcie wychowania.