DiecezjeMłodzi w akcji

Góra św. Anny: „Ładowarka” z biskupem Czają

Fot. ŚDM Opole

„Cieszcie się młodością! Nieście radość bycia młodym chrześcijaninem, młodym członkiem wspólnoty Kościoła, młodym przyjacielem Jezusa” – powiedział bp Andrzej Czaja na Górze św. Anny podczas spotkania „Ładowarka” z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

Ordynariusz zaznaczył, że Jezus jest gotowy każdego przygarnąć. „Zbawienie, którym darzy jest dla każdego, ale musi człowiek wykonać to jedno – otworzyć się na Jezusa, powiedzieć Mu tak” – przypomniał.

 

Odnosząc się do świadomego wyboru Kościoła jako wspólnoty życia przez kandydatów do sakramentu bierzmowania, opolski biskup podkreślił, że to bardzo ważny moment w ich życiu.

„Wybranie Kościoła, wyrzeczenie się zła, mężne wyznanie wiary i zawierzenie życia Jezusowi do końca to bardzo ważne momenty. Niechby to nie skończyło się tylko na deklaracji słownej” – przestrzegał.

„Krzyż niech wam mocno stanie przed oczyma” – mówił bp Czaja. „Weźcie go mocno w swoje życie i serce, aby zawsze się dopominał o jedno – aby nigdy Jezusa nie zostawić, nie zmarnować Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Niestety to niebezpieczeństwo jest. On tyle wycierpiał dla każdego z nas. Nie dopuście do tego, żeby Jego miłość wyrażona w krzyżu była zmarnowana” – zaapelował.

Kaznodzieja wyjaśnił także, o jaką prawdę chodzi w dialogu Jezusa z Piłatem.

„Prawdę o naszym zbawieniu, prawdę o miłości Boga ku nam i prawdę o zwycięstwie Boga nad wszelką mocą ciemną. To jest pewne i to Jezus przyszedł objawić, a mocnym tego znakiem i dowodem jest właśnie krzyż” – stwierdził.

Ponadto, hierarcha wyjaśnił, że godzina Paschy Jezusa owocuje w naszym życiu od dnia chrztu.

„Nowe przymierze wypisane w naszych sercach jest przez Chrystusa zawarte na krzyżu. Trzeba temu przymierzu być wiernym. Kto nie chce zmarnować męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa i chce być z Nim na wieki, niech wstępuje na drogę naśladowania Go. Tą drogą kroczy tylko ten, kto jest Jezusowi posłuszny, uległy i Mu do końca ufa. Niech ten dzień, w którym wyrażacie wybór Kościoła, zostanie nie tylko w waszej pamięci, ale głęboko wyryje się w sercu, żeby owocował już przez całe życie” – życzył ponad dwustu młodym kandydatom do przyjęcia sakramentu bierzmowania bp Andrzej Czaja.

Diecezjalne duszpasterstwo młodzieży kilka razy w roku zaprasza młodzież na spotkanie pod nazwą „Ładowarka” w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Adresowane jest ono do uczniów na wszystkich poziomach przygotowania do bierzmowania, czyli od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum.

hh / Opole

Dodaj komentarz